Handleiding ObsMapp versie 4.x English

Screenshot_2014-10-14-12-05-35.png

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1 Systeemvereisten

2 Installatie

3 Instellingen

3.1 Download

3.2 Soortinstellingen

3.3 Soortgroepinstellingen

3.3.1 Activiteiten, kleden, enz

3.4 Locatie-instellingen

3.5 Gebruikersinstellingen

4 Waarnemingen invoeren

4.1 Soort kiezen

4.2 Exacte locatie aanduiden op kaart

5 Overzicht

6 Omgeving

7 Toelichtingen

7.1 Offline kaartgebruik

7.1.1 Google en Bing kaarten

7.1.2 Openstreetmaps

7.1.2.2 Installatie OpenStreetmap (OSM) kaarten

7.1.3 Applicatie Locus

7.2 Multimedia

7.3 Favorietenlijst

8 Hints en Tips

Kan ik alle soortenlijsten tegelijk downloaden

Kan ik alle of 1 soortenlijst via observado downloaden

Kan ik soortenlijsten voor 1 land (buiten Nederland) downloaden

Ik ga naar een land waarvoor nog geen OSM bestand te downloaden is

Ik ga op vakantie naar Afrika dus ik wil alle vogelsoorten in het engels downloaden

Ik had ingesteld dat de soort onthouden moest worden. Hoe wis ik deze lijst ?

Bij het inloggen in de portalen krijg ik de melding: "Inloggegevens onjuist"

Ik kan geen zeldzaamheden/exoten invoeren

Ik krijg geen (of een slechte) locatie-fix

Ik kan geen [bepaalde soortgroep] invoeren!

1 Systeemvereisten

ObsMapp werkt op android devices met android versie 2.3 of hoger.

De optimale schermresolutie is 480*800 of hoger, maar lager is geen probleem.

ObsMapp werkt zowel op smartphones als op tablets.

ObsMapp heeft een gps nodig voor plaatsbepaling.

ObsMapp heeft voor installatie software, bijwerken soortenlijsten en downloaden kaarten een internet verbinding nodig. Dit kan een draadloos thuisnetwerk zijn en/of een umts/gprs/3g verbinding via uw telefoon provider.

ObsMapp kan in het veld geheel zonder internet werken.

Tijdens de installatie is toegang tot internet noodzakelijk.


2 Installatie

De installatie van de software gaat geheel automatisch als u de app installeert vanuit de Google Play store

Klik op installeren en vervolgens op accepteren
Screenshot_2014-08-22-10-40-41.pngScreenshot_2014-08-22-10-40-49.png


Nadat dit proces beëindigd is, opent u de applicatie.

Je krijgt de installatiewizard te zien.

Screenshot_2014-08-22-10-41-49.png

Klik op OK


Het volgende scherm vraagt of je de waarnemingen wil uploaden naar waarneming.nl (of waarnemingen. of observado.org) of naar Sovon (of avimap.org). Indien je al een login en paswoord hebt voor deze portalen, klik op ja.

Vink de portalen aan waar je een paswoord voor hebt.
Je kan eventueel nog controleren of je login gegevens juist zijn. Klik erna op OK.

Screenshot_2014-08-22-11-39-16.pngScreenshot_2014-08-22-11-09-24.png
Nu worden enkele gegevens bijgewerkt.


Vervolgens opent er een scherm om de soorten bij te werken

Selecteer welke soortgroep(en) je wil downloaden, en van welke locatie je ze wil downloaden en in welke taal. Druk erna op OK. Screenshot_2014-08-22-11-40-28.png


De soorten worden nu bijgewerkt.Dit kan even duren.

Hierna bepaald de gps waar je je bevindt. Bevind je je in Nederland, zal hij voorstellen om de Nederlandse OSM kaart te downloaden. Bevind je je in België, stelt hij voor om de kaart van België te downloaden. Aangezien dit een groot pakket is, kies enkel deze optie als je Wifi-verbinding hebt. Indien je reeds vroeger Obsmapp hebt geïnstalleerd en de kaart bevind zich nog op je toestel, wordt deze stap overgeslagen!

Screenshot_2014-08-22-13-24-51.png

Het grote  voordeel van OSM kaarten is dat deze in het veld gebruikt kunnen worden zonder dataverbruik (in tegenstelling tot de google en Bing kaarten).

Er open een nieuw scherm waar je kan aanduiden welke soorten van een soortgroep getoond moeten worden.

De zeldzaamheid: “algemeen” geeft je enkel de algemene soorten, “vrij algemeen” geeft je de algemene en vrij algemene soorten, “zeldzaam” geeft je de algemene, vrij algemene en zeldzame soorten en Zeer Zeldzaam geeft je alle soorten.

Je kan eveneens aangeven of u behalve ‘echte’ soorten ook soorten met een andere status

 zoals exoten, hybriden, verzamelsoorten, synoniemen, variëteiten en ondersoorten in de soortenlijst wilt hebben.

Screenshot_2014-08-22-11-16-03.png

Klik op OK


De installatie is nu voltooid. Je krijgt een schermoverzicht van de laatste nieuwe aanpassingen aan Obsmapp. Klik op de “terug-knop”.
Je zit nu in het overzichtsscherm

Screenshot_2014-10-14-11-47-11.pngScreenshot_2014-08-22-11-23-31.png


3 Instellingen

Via de android knop ‘Menu’ ( de plek is afhankelijk van uw device) komt onderaan onderstaand overzicht in beeld.

De knop “Instellingen geeft u toegang tot alle opties.

Screenshot_2014-09-02-14-22-59.png

3.1 Download

Screenshot_2.png

Soorten: Via dit scherm kunt u soortgroepen downloaden en bijwerken vanaf de gekozen bron.

Favorieten: Hier kan je je favorietenlijstje uploaden (zie voor meer uitleg 7.3 Favorietenlijst)

OSM-Kaarten: Selecteer hier je OSM-kaart. De OSM kaarten komen op de SD kaart van je device te staan dus heb je geen dataverbinding nodig om ze op te roepen.Handig voor het Buitenland!
Landenlijsten: Werk hier je landenlijst bij.
Tellijsten (Sovon): Werk hier je tellijst bij.

Stamgegevens:   hiermee werk je alle stamgegevens bij

Foto’s, geluiden en informatie: Selecteer hier welke info je wil downloaden. Dee dit enkel als je Wifi hebt. Zie 7.2 Multimedia voor gebruik.

3.2 Soortinstellingen

Screenshot_3.png

Dit zijn instellingen die gelden voor alle soortgroepen:

Soort onthouden: Na invoeren van 1 waarneming blijft de gekozen soort default

Waarschuwing bij zeldzaamheden: Geeft een waarschuwing als je zeldzame soort selecteert.

Toon zeldzaamheid met kleur: Zeldzaamheden staan in het rood, zeer zeldzame soorten staan in vet rood bij invoeren.

Sorteer soortenlijst: Bepaalde de volgorde van de soorten in het invoerscherm. Je kan kiezen volgens alfabet, laatstgekozen soorten of zeldzaamheid.

Recente soorten wissen: Wist de laatstgekozen soortenlijst

Pas soortnamen aan: Hier kan je soortnamen aanpassen

Database op sd-kaart: Vink dit aan om de database op je sd-kaart te plaatsen.

Cache leegmaken: maak de Cache leeg

Soortendatabase leegmaken: maak deze leeg als de database te groot wordt.

3.3 Soortgroepinstellingen

Screenshot_2014-09-02-14-23-14.png

Activiteiten, kleden, enz (zie ook 3.3.1): hiermee pas je enkele instellingen aan per soortgroep

Sorteer soortgroepenlijst: Hiermee kan je de volgorde aanpassen van de soortgroepen en kan je de voor u belangrijkste soortgroepen bovenaan zetten. Klik 2 soortgroepen aan om ze van plaats te doen wisselen.

Verwijder soortgroepen: Hiermee kan je soortgroepen verwijderen die je toch niet gebruikt.

Verzamelgroep indelen: Duidt aan welke groepen je in je verzamelgroep wil terugvinden.


3.3.1 Activiteiten, kleden, enz

Maak een keuze uit je gedownloade soortgroepen van welke je de instellingen wil wijzigen. Je kan eveneens “alle soortgroepen” selecteren als je de wijzigingen wenst voor alle groepen.

Screenshot_4.png


Per gedownloade soortgroep kunt u in dit scherm vastleggen :

Screenshot_2014-09-02-14-23-47.png

De zeldzaamheid: “algemeen” geeft je enkel de algemene soorten, “vrij algemeen” geeft je de algemene en vrij algemene soorten, “zeldzaam” geeft je de algemene, vrij algemene en zeldzame soorten, Zeer zeldzaam heeft je alle soorten.

De default waarden voor kleed en gedrag welke getoond worden in het invoerscherm

Primaire soortnaam: Je kan kiezen of de wetenschappelijke of de naam in de gekozen taal- wordt getoond.

Secundaire soortnaam: je kan instellen dat je naast de primaire soortnaam ook de secundaire soortnaam te zien krijgt.

Aangeven of u behalve ‘echte’ soorten ook soorten met een andere status

 zoals exoten, hybriden, verzamelsoorten, synoniemen, variëteit en ondersoorten in de soortenlijst wilt hebben.

3.4 Locatie-instellingen

Screenshot_5.png

Met locatieweergave bepaalt u of in het invoerscherm RD-coördinaten of wgs84 coördinaten getoond wordt.

Met Lat-Long weergave bepaalt u de weergaven van de lat-long coördinaten.

Zoomniveau: Bepaalt het zoomniveau van uw kaart als je uw kaart oproept om waarnemingen in te voeren.

Vergroot iconen met (%): bepaal hier hoe groot de iconen van een waarneming moeten zijn als je een kaart oproept.

Aantal waarnemingen op de kaart: Bepaal hier hoeveel waarnemingen er mogen getoond worden op de kaart wanneer je kaart oproept met ingevoerde waarnemingen.

Locatie interval : Bepaald hoe vaak uw locatie opnieuw bepaald wordt.

Track Opslaan: Bewaar de afgelegde route

Verwijder OSM cache: Maak diskruimte vrij en/of gebruik nieuwe kaart voor osm.

Verwijder cache online mappen: Bij oproepen online mappen worden de laatste kaarten opgeslagen. Dit zorgt voor sneller oproepen van de kaart. Verwijder deze cache om diskruimte vrij te maken.

Locus maps directory: Geef de plaats aan waar de locuskaarten zich bevinden als je deze wenst te gebruiken.

Extra zoom voor Locus maps: Bepaal de zoom

Maximale afwijking in m.: Bepaal hier wat de maximale afwijking van je gps mag zijn. Bij grotere afwijking kun je de waarneming niet opslaan

Download kaart-urls: Download basis-urls voor google, bing.

Download vogelkijkhut-locaties: Zoals de naam het zegt… Enkel voor Nederland!

Lees POI’s (opnieuw) in: zie hier

Vaste locatie: Als u de gps uitzet en hier de coördinaten opgeeft van een vast punt worden alle waarnemingen met deze waarden vastgelegd. Vergeet niet de gps weer aan te zetten als u zich gaat verplaatsen.

Log GPS: levert informatie bij gps problemen.


3.5 Gebruikersinstellingen

Screenshot_6.png

Ga meteen naar invoerscherm: Als je dit aanvinkt, sla je het overzichtscherm over.

Direct terugkeren : Als je dit aanvinkt zal je na elke keer invoeren teruggestuurd worden naar het scherm met ingevoerde waarnemingen.

Toon toetsenbord: Als je dit aanvinkt zal het toetsenbord gelijk geopend worden als je in het soortnaam veld bent.

Filter alleen op beginletters: In het invoerscherm wordt niet met een wildcard gezocht maar worden alleen de soortnamen getoond waarvan de naam begint met de ingetikte letters.

Waarnemingen op 1 regel: Toon waarnemingen in overzicht op 1 ipv 2 regels

Toon GPS-melding: Stel de vraag na invoeren waarneming of de GPS weer aan moet.

Invoer notificatie: je hebt de keuze uit tekst, geluid of trillen om feedback te krijgen als je waarnemingen goed hebt ingevoerd.

Gebruik BMP: Wil je obsmapp gebruiken voor broedvogelinventarisatie, vink dit aan. Zo worden alleen de broedcodes weergegeven in de activiteitenlijst.

Gebruik volumeknop: Je kan de volumeknop gebruiken als teller. Bij iedere klik op de volumeknop kan je het aantal verhogen met “x” (waarbij x het door jou opgegeven cijfer bevat).

Embargo-periode: Je kan hier de duur ingeven als je wenst dat al uw waarnemingen onder embargo moeten staan.

Altijd vervagen: Vink aan als je wenst dat al de waarnemingen moeten worden vervaagd.

Gegevens:

Portalen:

Waarneming.nl: hier voer je je inloggegevens voor waarneming.nl of waarnemingen.be of observado.org in. De software bepaalt zelf op welk domein je waarneming thuis hoort.

SOVON: hier voer je le login gegevens in voor SOVON of voor AVIMAP

Geheugenkaart: niet aanpassen, tenzij je weet wat je doet!

Scherm Layout:

Bepaal hier of Gedrag, Kleed, Tellen en Toelichting op Hoofdscherm of bij extra info moet komen.


4 Waarnemingen invoeren

We keren terug naar het overzichtsscherm.

Via de android knop ‘Menu’ ( de plek is afhankelijk van uw device) komt onderaan onderstaand overzicht in beeld. Klik op waarneming om in te voeren.

Je krijgt nu dit scherm te zien:

Screenshot_7.png

Betekenis gps icoontjes:

bewegend icoontje: wachten op een gps-fix.

Je hebt een GPS fix

netwerkfix. Je locatie wordt bepaald via je netwerk.De netwerkfix werkt doorgaans sneller dan een gps fix, maar een gps fix is nauwkeuriger.

Kaart: je hebt de plaats bepaald via een kaart (google maps, openstreetmaps) of via de vaste locatie

Betekenis coördinaten:

Coordinaten in het rood: de maximale afwijking van de fix is groter dan deze die ingesteld is bij locatieinstellingen. Wacht op een betere fix (of duid de plek handmatig aan op de kaart).

Coördinaten in het wit: de afwijking van de fix is kleiner dan deze die ingesteld is. Je kan de waarneming invoeren.

4.1 Soort kiezen

Klik op de groene balk “selecteer soort”. Je kan nu de juiste soort selecteren. Het kan zijn dat je in de verkeerde soortgroep terecht bent gekomen. Je kan deze veranderen door de menu knop van je device in te drukken,en kiezen voor “soortgroep”. Selecteer de juiste soortgroep. Deze soortgroep blijft dan default voor al je volgende waarnemingen, tenzij je deze weer veranderd.

Je kan op deze wijze ook je vaste locatie selecteren, de soortgroepinstellingen van de soortgroep waar je je momenteel in bevindt aanpassen, en je kan bmp aan- en uitzetten (deze laatste optie enkel als het bij instellingen BMP is aangevinkt).

Screenshot_13.png


Tijdens het invoeren van een soort kan je switchen tussen de lokale en de wetenschappelijke naam door op de “menu” knop van je device te drukken bij selecteer soort. Ook kan je hier nog eens de soortgroep instellingen wijzigen evenals de soortgroep.Screenshot_15.png

Eens de soort geselecteerd is, kan je de rest invoeren:

Het “aantal” kan je intypen.

met de + en de - kun je aantal verlagen/ verhogen. Als je de +/- wat langer ingedrukt houdt verhoog/verlaag je aantal met factor 10.Je kan ook de volumeknoppen gebruiken om de aantallen te verhogen. zie instellingen >gebruikersinstellingen >gebruik volumeknop als teller

Geslacht, gedrag en kleed, spreekt voor zich, verdere uitleg overbodig.

Extra info->’Details’ Als je hier op klikt kun je wat aanvullende gegevens kwijt

Screenshot_16.png

Telmethode: Vermeld hier de telmethode

Onthoud toelichting: vink aan als de toelichting onthouden moet worden

Toelichting: Vermeld hier de bijzonderheden van je waarneming.

Klik op foto-icoon om foto toe te voegen

klik op luidspreker-icoon als je geluid wil toevoegen.

Zeker: Vink dit uit als je niet zeker bent van de determinatie.

escape: Vink dit aan als de soort normaal wel wild is maar in dit geval duidelijk ontsnapt. b.v. een Roodhalsgans met een gekleurde kwekersring.

Embargo: Vink dit aan als je de waarneming tot een bepaalde datum verborgen wilt houden voor anderen. Je kunt zelf die datum opgeven.

Vervagen: als je dit aanvinkt worden de coördinaten niet getoond na uploaden.

Foto: Je kan een foto toevoegen

Druk op OK om de details te bevestigen.

Hoofdscherm: keer terug naar hoofdscherm.

4.2 Exacte locatie aanduiden op kaart

De gps locatie bepaalt natuurlijk waar jij je bevindt en niet altijd waar de soort die je wenst in te voeren zich bevindt. Je kan de locatie aanpassen via kaarten. Klik op de wereldbol die je rechtsboven ziet (opgelet, alle kaarten maken gebruik van internetverbinding, behalve bij gebruik van ofline kaartmateriaal, zie 7.1 Offline kaartgebruik ):
Screenshot_2014-09-02-14-33-41.png

Je krijgt nu een kaart te zien. Klik op de juiste locatie waar de soort zich bevindt en klik erna op het groene V’tje  linksonder. De waarneming krijgt nu de coördinaten van de locatie die je aanduidde.

Screenshot_2014-10-14-11-59-45.png

Je hebt eventueel nog enkele opties wanneer je kaarten oproept om in te voeren:

Door op de menuknop te drukken van je device krijg je onderstaande opties bij kaartmateriaal:

Screenshot_2014-10-14-11-58-55.png

Kaarttype: je kan hier veranderen van type kaart. Je kan kiezen uit verschillende soorten kaarten. Deze kaarten maken vaak gebruik van internet, tenzij je offline kaartmateriaal gebruikt, zie 7.1 Offline kaartgebruik .

gps: Je krijgt 2 opties.
        
Ga naar gps positie: pijl komt te staan waar je je bevindt.

        Volg GPS: Als je beweegt, beweegt de kaart mee met gps positie.

POI: Bepaal hier wat je wil zien op de kaart. Vorige waarnemingen of routes.

Aantal uren: geef het aantal uren waarvan je de laatste waarnemingen wenst te zien (bv 2 = kaart toont alle waarnemingen van laatste 2 uur)

Eenmaal de juiste plaats aangeduid op je kaart, klik je je ofwel op het groene V’tje en dan worden de coördinaten van je pijl overgenomen in je waarnemingsscherm. Klik je op het “V+” symbool”, kan je op een snelle manier verschillende locaties van een zelfde soort ingeven op de kaart zonder iedere keer terug te keren naar het waarnemingsscherm.

Screenshot_2014-10-14-11-59-45.png

Als ObsMapp een locatie heeft is de knop “opslaan bruikbaar. Druk hierop. Hierna kan je meteen de volgende waarneming invoeren.


5 Overzicht

Als je na een invoer sessie terugkeert naar het begin scherm zie je hoeveel waarnemingen je hebt ingevoerd.

Via de knop menu krijg je de volgende opties te zien:

Screenshot_2014-09-02-15-11-26.png

Waarneming: Om een waarneming in te voeren

Uploaden: Alle waarnemingen worden naar internet geupload. Je kan kiezen om ze naar waarneming.nl (of waarnemingen.be/observado.org) te downloaden of indien het broedvogelmonitoring betreft, kan je ze downloaden naar SOVON (of avimap)

Kaart: Opent je kaart en toont je je locatie (als je gps aan staat)

Omgeving: U kunt de waarnemingen uit de omgeving ophalen (zie verder).

Instellingen: Via deze weg kom je in je instellingen voor obsmapp.

Optie meer:

Hier krijg je nog enkele extra opties te zien:

Verwijder alle waarnemingen: Alle waarnemingen worden verwijderd.

Tellen: Enkele statistische gegevens over je waarnemingen

Oude waarnemingen: Hier kan je je waarnemingen terugvinden die je reeds geüpload hebt naar internet.

Foto’s, geluiden en informatie: zie verder Multimedia

Als je 1 waarneming uit het overzicht wilt verwijderen, tonen of aanpassen, druk je op V waarna de waarnemingen afzonderlijk getoond worden.Druk met je vinger op de te selecteren waarneming tot de optie Tonen/Verwijderen/wijzigen in beeld komt kies dan voor de gewenste optie.


6 Omgeving

Via de knop menu vanaf het overzichtsscherm krijg je ook een knop “omgeving” te zien. Met deze optie kunt u de waarnemingen, van de geselecteerde soortgroep, uit de omgeving (in een straal van 15 km) en niet ouder dan 1 week ophalen. ( LET OP hiervoor is internet toegang nodig)

Screenshot_2014-09-02-15-15-58.png

Klik je op de menu-knop van je device, krijg je nog enkele bijkomende opties te zien:

Instellingen: Je kan zeldzaamheid instellen van welke waarnemingen je wenst te zien, de maximale afstand (max 15 km), de maximale ouderdom (max 7 dagen oud) rn jr kan ervoor opteren om niet je eigen waarnemingen te zien.

Kaart: Je krijgt kaart te zien van de zeldzame waarnemingen uit je omgeving evenals de plaats waar jij je bevindt.

Soortenlijst: duid aan van welke soortenlijst je de waarnemingen wenst te zien uit de omgeving.

Vernieuw: vernieuw de lijst.

Als je op een waarneming klikt krijg je een detailscherm van de waarneming te zien. Klik op de menu-knop van je device voor meer opties:

Screenshot_2014-09-02-15-28-10.png

Waarneming: keer terug naar de waarneming

Route: berekent de route van de huidige plaats naar de plaats van de waarneming

Routekaart: Toont de route op kaart

Google Routekaart: Toont de Google routekaart

Vervoermiddel: Duidt je vervoermiddel aan om de optimale route te berekenen.

7 Toelichtingen

7.1 Offline kaartgebruik

Je hebt verschillende mogelijkheden om offline kaarten te gebruiken. Je kan gebruik maken van Openstreetmaps, Top25, en offline bing en google kaarten. Je kan ook zelf “tiles” maken met de applicatie locus.

7.1.1 Google en Bing kaarten

Als je deze kaarten offline wilt gebruiken moet je zelf wat voorwerk doen. Thuis via wifi of je data verbinding open je obsmapp, kies het menu voor 'Kaart'. Selecteer de google of bing kaart die je offline wilt gaan gebruiken. Beweeg de kaart naar je te bezoeken gebied door met je vingen de kaart te verschuiven.

Zoom naar het niveau wat voor jouw het beste werkt. Zorg dat je nu de kaart over het hele gebied 'beweegt'. Je kunt dit voor meerdere zoomniveau`s herhalen.

De Google en/ of bing kaarten worden nu op je device bewaard.

7.1.2 Openstreetmaps

Waarom OSM kaarten gebruiken i.p.v. de standaard aanwezige googlemaps ?

Om in ObsMapp een googlemap kaart op te halen is altijd data verkeer nodig. In het buitenland is dit duur en als je in Nederland/België midden in de bush bush staat is de verbinding vaak slecht en moet je dus lang wachten.

De OSM kaarten komen op de SD kaart van je device te staan dus heb je geen dataverbinding nodig om ze op te roepen.

7.1.2.2 Installatie OpenStreetmap (OSM) kaarten

Bij het downloaden van Obsmapp had je al de keuze om osm kaarten te downloaden. Heb je dit toen niet gedaan (bv geen wifi) of wens je een kaart van het Buitenland, moet je deze nu eerst downloaden.

Ga naar het overzichtsscherm van Obsmapp en druk op de menu-knop van je device.
Ga naar Instellingen en ga erna naar download.

Klik op OSM-kaarten en selecteer het gewenste land. Zie ook 3.1 Download.

Eens gedownload kan je deze kaart nu oproepen en gebruik je geen dataverkeer.

7.1.3 Applicatie Locus

Met de applicatie Locus kan je zelf kaartmateriaal downloaden. Eens je de kaarten hebt gedownload, plaats je ze op de sd-kaart van je toestel in de directory /Locus/maps . Je mag niet afwijken van deze structuur om verder samenwerking met locus te garanderen.

7.2 Multimedia

Wanneer je multimedia wenst te downloaden, kan dit enkel als je gebruik maakt van wifi. Ga naar het overzichtsscherm, druk op de “menu” knop, ga naar “instellingen”, selecteer “Download” en ga naar “Foto’s, geluiden en informatie”. Zie ook 3.1 Download.

Selecteer de multimedia die je wenst te downloaden. Druk op de menu knop van je device en selecteer Download multimedia en info. Hou er rekening mee dat bij heel grote bestanden (bv Xeno Canto) het downloaden enkele minuten kan duren.

Screenshot_2014-09-02-15-44-33.png

Eens gedownload kan je de multimedia op verschillende manieren raadplegen:

1: Overzichtscherm, druk menu knop, selecteer “meer”, klik op foto’s, geluiden en informatie.

2: bij het selecteren van een soort bij invoer, hou je de soortnaam ingedrukt en dan verschijnt de knop Foto’s, geluiden en informatie. Je vind nu meer info over deze soort (als je deze hebt gedownload)

7.3 Favorietenlijst

Er is in obsmapp de mogelijkheid beschikbaar om eigen soortenlijsten aan te maken.

Ga hiervoor eerst naar waarneming.nl/observado.org. Selecteer bij mijn waarnemingen (of mijn observado.org) “instellingen mobiele apps”
Op observado.org kom je op dit scherm terecht: http://observado.org/wnpda_genereer_lijst.php

Selecteer voor welke soortgroep je een favorietenlijst wil maken

Duid soorten aan en eventueel ook hybrides, verzamelsoort, etc

Je kan de selectie verkleinen door bv enkel een familie aan te duiden
vink aan: Ofwel vink je alle soorten aan, ofwel individueel de soorten die je in uw favorietenlijst wenst.
Druk op save.

Je hebt nu een favorietenlijst.

Deze moet nu nog in obsmapp komen:

Open ObsMapp

kies voor instellingen->Download->Favorieten

selecteer het domein waar je een favorietenlijst hebt gemaakt

Taal : kies engels of Nederlands

Druk op <ok>

De melding 'Favorieten worden bijgewerkt' verschijnt.
Je favorietenlijst is nu zichtbaar bij de keuze van je soortgroepen.


8 Hints en Tips

Kan ik alle soortenlijsten tegelijk downloaden

Ja dat kan via ObsMapp->instellingen->Download->Soortenlijsten->Vink ‘Download alle soortgroepen aan’ Druk op <ok>

Kan ik alle of 1 soortenlijst via observado downloaden

Ja dat kan via ObsMapp->instellingen->Soortinstellingen->Soortenlijsten->Download van->selecteer observado.org

Kan ik soortenlijsten voor 1 land (buiten Nederland) downloaden

Voorlopig is dat nog niet mogelijk, maar dit komt er aan. Je kan wel al een favorietenlijst aanmaken en die vullen met de soorten van een bepaald land: zie 7.3 Favorietenlijst

 

Ik ga naar een land waarvoor nog geen OSM bestand te downloaden is

In dat geval stuur je een email naar info@waarneming.nl of zet de aanvraag op het forum in dit onderdeel http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=157429.0

Ik ga op vakantie naar Afrika dus ik wil alle vogelsoorten in het engels downloaden

Ga naar instellingen > soortinstellingen > soortlijsten.

Kies Engels als taal en neem observado.org als bron.

Ik had ingesteld dat de soort onthouden moest worden. Hoe wis ik deze lijst ?

Kies in ObsMapp Instellingen -> Soortinstellingen-> Recente soorten wissen en zet in Instellingen->Soortinstellingen de optie Soort onthouden weer uit.

Bij het inloggen in de portalen krijg ik de melding: "Inloggegevens onjuist"

Hoe kan dit gebeuren ?

- Je inlog gegevens zijn daadwerkelijk fout. Dit kun je testen door in http://waarneming.nl uit te loggen en dan weer in te loggen.

Als dit wel goed gaat:

- Ga (binnen ObsMapp) naar Menu->Instellingen->Gebruikersinstellingen->Portalen en voer nogmaals je gegevens in. Je kan je wachtwoord controleren.

Ik kan geen zeldzaamheden/exoten invoeren

Start ObsMapp en ga naar Menu -> Instellingen -> Soortgroepinstellingen -> Activiteiten, kleden, enz. -> [jouw soortgroep]

Hier kan je de zeldzaamheidsklasse van de soorten die je wilt zien aanpassen, aanvinken dat je ook exoten wilt zien, en nog veel meer...

Ik krijg geen (of een slechte) locatie-fix

ObsMapp probeert een locatie te bepalen op basis van zowel netwerkgegevens als met behulp van de gps. Netwerkgegevens zorgen vaak voor een snelle maar onnauwkeurige eerste fix. Met GPS kan je soms tot op een paar meter nauwkeurig je positie bepalen.

Geen fix.

- Staat de GPS wel aan? Die zet je aan bij de Android-instellingen op je toestel zelf. Ook kan je de ObsMapp instellingen controleren Menu -> Instellingen -> Locate-instellingen -> Automatisch GPS aanvinken.

- Zorg er voor dat je toestel een fix kan krijgen. Ga daarvoor naar buiten. Vermijd nabijheid van hoge gebouwen, bomen enz. Bij zware bewolking is het verkrijgen van een fix moeilijker.

- Blijf op 1 positie totdat je een fix hebt.

Slechte fix

- Kunnen 1001 redenen zijn: zware bewolking, (natte) bomen, hoge gebouwen, maar ook de positie van de satellieten. Wachten is de beste remedie.

Ik kan geen [bepaalde soortgroep] invoeren!

Dan heb je die soortgroep niet gedownload. Toen je ObsMapp voor het eerst installeerde was de default-optie om alle soortgroepen te downloaden. Heb je daarentegen alleen bijvoorbeeld Vogels gedownload, kan je daarna uiteraard geen planten invoeren.

Dat kan je corrigeren door de betreffende soortgroep(en) alsnog te downloaden: Menu -> Instellingen -> Download -> Soortenlijsten